About Us

Part of your success.

 


ภาพถ่ายหนึ่งภาพจะมีคุณค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่า  ภาพ ๆ นั้นมีความหมายต่อบุคคลนั้น ๆ มากแค่ไหน เพราะภาพถ่ายคือตัวคุณ ที่จะทำให้ทุกคนที่พบเห็นประทับใจเสมือนได้เห็นคุณ เพียงเห็นแล้วยิ้มได้ เพียงเห็นแล้วนึกถึง ภาพถ่ายที่ดี เป็นแรงส่งให้คนรู้สึกเสมือนว่าได้รู้จักคุณไปบ้างแล้วล่วงหน้า หรือทำให้เกิดความใกล้ชิดเมื่อเจอตัวจริง หรือทำให้เกิดความเชื่อใจโดยไม่ต้องพบหน้ากันก็รู้สึกสนิทใจ... 

Why PAT ?

 

PAT CHAN กับแรงบันดาลใจบวกพรสวรรค์ที่ BORN TO BE เพื่ออาชีพนี้โดยเฉพาะกับประสบการณ์การถ่ายภาพเกือบ 20 ปีในต่างประเทศ เธอเป็นสุภาพสตรีคนไทยที่ได้รับเกียรติให้ถ่ายภาพผู้นำระดับประเทศในสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ง่ายดายนัก ที่จะถูกเลือกให้ถ่ายภาพคนสำคัญระดับนี้...